ładowanie
Project idea

Głównym celem projektu, którego realizacja została zaplanowana do końca 2023 r., jest integracja cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – bytowe. Projekt będzie stanowił atrakcyjną ofertę nie tylko dla obywateli Ukrainy, lecz także innych cudzoziemców, przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i dzieci.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej dla 1200 obywateli państwa trzecich, z których min. 800 osób stanowić będą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt został wybrany do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt, na który Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy  w kwocie 1 059 750,00 zł, realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód.

Dodatkowo 50 obywatelek Ukrainy – uczestniczek projektu – skorzysta z doradztwa zawodowego wspierającego planowanie kariery i asymilację z polskim rynkiem pracy, a także z usług pośrednictwa pracy – zakładającego m.in. bezpośrednie kontakty z pracodawcami, dostęp do ofert zatrudnienia oraz wsparcie eksperckie pośredników pracy.

Were we are
Were we are

Gdzie jesteśmy?

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

INFOLINIA
Uruchomiliśmy dla Państwa infolinię w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@2023.inteuro.info

STACJONARNY PUNKT INFORMACYJNY
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

BIURA PROJEKTU:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Kielce, ul. Witosa 86
tel. +48 41 364 16 38
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Kielce, ul. Kolberga 4
tel. +48 41 367 11 21
e-mail: kiki@praca.gov.pl

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
Kielce, ul. Sienkiewicza 78A
Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@2023.inteuro.info

Support for foreigners
Support for foreigners

W ramach projektu zaplanowano BEZPŁATNE wsparcie poprzez:

  1. Stacjonarny i mobilny punkt informacyjny  oraz infolinia dla cudzoziemców. Tu, obok pomocy psychologiczno – doradczej, będzie można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Pomoc dotyczyć będzie również pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych.
  2. Kursy języka polskiego dla zorganizowanych grup cudzoziemców, na różnych poziomach zaawansowania.
    Cykliczne zajęcia integracyjne oraz wsparcie indywidualne, w formie m.in. warsztatów kulturowych, wycieczek krajoznawczych prezentujących walory regionu, młodzieżowych forów dyskusyjnych, warsztatów aktywizujących w organizacjach pozarządowych, warsztatów przedsiębiorczości, konsultacji z psychologiem. 
  3. Organizację międzynarodowej konferencji dla pracodawców i cudzoziemców, podkreślającej m.in. korzyści dla pracodawców, jakie płyną z zatrudnienia cudzoziemców.
  4. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wspierające planowanie kariery i asymilację z polskim rynku pracy dla 50 obywatelek Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych.
Financing
Financing

SUPPORTED FROM THE RESERVES OF THE LABOR FUND.

PROJECT "Swietokrzyskie for the integration and professional activation of foreigners"

as part of the project "Together we can do more"

First Edition of the Activation Program for Foreigners for 2022-2023

CO-FINANCED: PLN 1,059,750.00

TOTAL VALUE: PLN 1,059,750.00

INTERNET RADIO
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023