ładowanie
Polityka prywatności

Informujemy, że zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód z siedzibą w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78A na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w celu dokumentacji udzielenia pomocy i obsługi realizowanego projektu. Pozyskane dane będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzenia powyższych czynności.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania wsparcia w ramach projektu.

Radio internetowe
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023