Інфолінія для іноземців:
ładowanie
Ідея проекту

Głównym celem projektu, którego realizacja została zaplanowana do końca 2023 r., jest integracja cudzoziemców ze świętokrzyskim rynkiem pracy poprzez kompleksowe wsparcie doradczo – bytowe. Projekt będzie stanowił atrakcyjną ofertę nie tylko dla obywateli Ukrainy, lecz także innych cudzoziemców, przebywających legalnie na terenie województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, młodzieży i dzieci.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w zakresie integracji społecznej dla 1200 obywateli państwa trzecich, z których min. 800 osób stanowić będą obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt został wybrany do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Projekt, na który Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy  w kwocie 1 059 750,00 zł, realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach oraz Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód.

Dodatkowo 50 obywatelek Ukrainy – uczestniczek projektu – skorzysta z doradztwa zawodowego wspierającego planowanie kariery i asymilację z polskim rynkiem pracy, a także z usług pośrednictwa pracy – zakładającego m.in. bezpośrednie kontakty z pracodawcami, dostęp do ofert zatrudnienia oraz wsparcie eksperckie pośredników pracy.

Де ми знаходимось
Де ми знаходимось

Gdzie jesteśmy?

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

INFOLINIA
Uruchomiliśmy dla Państwa infolinię w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@2023.inteuro.info

STACJONARNY PUNKT INFORMACYJNY
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w ramach dodatkowych dyżurów w godzinach od 16:00 do 20:00 (wybrane dni).

BIURA PROJEKTU:

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
Kielce, ul. Witosa 86
tel. +48 41 364 16 38
e-mail: wup@wup.kielce.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Kielce, ul. Kolberga 4
tel. +48 41 367 11 21
e-mail: kiki@praca.gov.pl

Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód
Kielce, ul. Sienkiewicza 78A
Infolinia: +48 573338377
Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@2023.inteuro.info

Підтримка іноземців
Підтримка іноземців

W ramach projektu zaplanowano BEZPŁATNE wsparcie poprzez:

  1. Stacjonarny i mobilny punkt informacyjny  oraz infolinia dla cudzoziemców. Tu, obok pomocy psychologiczno – doradczej, będzie można uzyskać wszechstronne informacje m.in. na temat legalizacji pobytu w Polsce, funkcjonowania polskiego systemu socjalnego, edukacyjnego, opieki zdrowotnej, wymogów podatkowych i prawnych. Pomoc dotyczyć będzie również pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych.
  2. Kursy języka polskiego dla zorganizowanych grup cudzoziemców, na różnych poziomach zaawansowania.
    Cykliczne zajęcia integracyjne oraz wsparcie indywidualne, w formie m.in. warsztatów kulturowych, wycieczek krajoznawczych prezentujących walory regionu, młodzieżowych forów dyskusyjnych, warsztatów aktywizujących w organizacjach pozarządowych, warsztatów przedsiębiorczości, konsultacji z psychologiem. 
  3. Organizację międzynarodowej konferencji dla pracodawców i cudzoziemców, podkreślającej m.in. korzyści dla pracodawców, jakie płyną z zatrudnienia cudzoziemców.
  4. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wspierające planowanie kariery i asymilację z polskim rynku pracy dla 50 obywatelek Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r. w wyniku działań wojennych.
Фінансування
Фінансування

ПІДТРИМУЄТЬСЯ З РЕЗЕРВУ ФОНДУ ПРАЦІ.

ПРОЕКТ «Свентокшиське для інтеграції та професійної активізації іноземців»

в рамках конкурсу «Разом ми можемо більше»

Перше видання Програми активізації для іноземців на 2022–2023 роки.

ДОФІНАНСУВАННЯ: 1 059 750,00 PLN

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ: 1 059 750,00 PLN

ІНТЕРНЕТ РАДІО
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023