ładowanie
Szkolenia dla personelu

Uwaga! Działanie zostało zakończone.

Zapraszamy wkrótce do nowych projektów!

Wsparcie personelu pracującego z uchodźcami z Ukrainy

W ramach projektu "Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" zaplanowano organizację jednodniowych szkoleń dla personelu przygotowujących lub wspierających pracę z cudzoziemcami
Specjalistyczne szkolenia będą adresowane w szczególności do osób mających lub mogących mieć bezpośredni kontakt z uchodźcami z Ukrainy, jak i w ogóle cudzoziemcami.
Tematyka szkoleń obejmie aspekty legalizacji pobytu, kulturowe, prawne i ekonomiczne integracji cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i aktualnej sytuacji uchodźców z Ukrainy.
Przewidziano również wymianę doświadczeń uczestników zajęć, którzy w swojej pracy zawodowej obsługują obywateli państw trzecich.


Wsparcie dla nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim

Zaplanowano organizację jednodniowych szkoleń specjalistycznych przygotowujących do pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
Do udziału zostaną zaproszeni nauczyciele i wszystkie osoby pracujące z dziećmi cudzoziemskimi w placówkach oświatowych województwa świętokrzyskiego.
Tematyka szkolenia będzie obejmowała co najmniej następujące zagadnienia: 

  • Status cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy; 
  • Sytuacja dziecka cudzoziemskiego po przybyciu do Polski; 
  • Problemy i potrzeby uczniów cudzoziemskich; 
  • Przygotowanie nauczyciela/szkoły/klasy do przyjęcia ucznia cudzoziemskiego; 
  • Nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia cudzoziemskiego; 
  • Metody i narzędzia pracy z uczniem cudzoziemskim; 
  • Różnice kulturowe i praca w środowisku wielokulturowym.

Chcesz zapisać się na szkolenia?

Zapraszamy do kontaktu z nami!

INFOLINIA
Rozmawiamy w czterech językach: polskim, ukraińskich, rosyjskim i angielskim.

Viber/WhatsApp: +48789085083
e-mail: info@2023.inteuro.info

ADRES
25-501 Kielce
ul. Sienkiewicza 78A (drugie piętro)

INTERNET
Najszybciej znajdziecie nas Państwo poprzez wizytę na platformie internetowej: Mapa Dobrego Sąsiedztwa INTEURO.INFO
Jesteśmy również obecni w sieciach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube.

 

Projekt „Świętokrzyskie - dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji „Bezpieczna przystań”

 

Radio internetowe
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023