ładowanie
Dziękujemy wszystkim naszym kursantom!

Ostatni tydzień października był jednocześnie ostatnim  tygodniem bezpłatnych kursów języka polskiego, realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód w 2023 roku. Wszystkim kursantom dziękujemy za udział w projekcie, zaś  tym którzy zdali egzamin gratulujemy.

Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód od wielu lat organizuje bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców w Kielcach. Tylko w ciągu minionego roku z tego typu zajęć skorzystało blisko 1000 osób – głównie obywateli Ukrainy. Inicjatywa była odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby OPT w województwie świętokrzyskim, tzn. komunikację i integrację w środowisku wielokulturowym. Nasze kursy pozwoliły cudzoziemcom nie tylko  lepiej komunikowac sie w życiu codziennym, ale przede wszystkim skuteczniej funkcjonować w środowisku szkolnym i środowisku pracy. Konsekwencją sprawniejszej komunikacji w języku polskim były  z kolei: silniejsza integracja z Polakami, lepsza  adaptacja do życia w nowych warunkach, większa samodzielność, szersze perspektywy na rynku pracy itp.

Ogółem od czerwca 2022  Stowarzyszenie zrealizowało 62 kursy jęyka polskiego. Lekcje były prowadzone w kilkunastoosobowych grupach przez dyplomowane nauczycielki języka polskiego jako obcego: dr Ewę Sikorę-Serocką, dr Dagmarę Korczyńską, dr Kingę Solewicz.
 Bezpłatny charkter zajęć był możliwy dzięki finansowaniu z dwóch źródeł. Jednym z nich był Fundusz Azylu Migracji i Integracji „Bezpieczna Przystań" i projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy". Środki z tego źródła pozwoliły na zorganizowanie 12 kursów, w okresie od 20 października 2022 do końca września 2023. Ogółem w zajęciach finansowanych z FAMI wzięło udział 242 słuchaczy, kształcąc się głównie na poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym. Projekt był skierowany wyłącznie do obywateli Ukrainy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych.
Inni cudzoziemcy mogli natomiast korzystać z bezpłatnych kursów języka polskiego w ramach projektu  „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023" ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a współfinansowanego ze środków Funduszu Pracy. Tylko od czerwca 2022  do końca października 2023 z  zajęć  skorzystało 699 cudzoziemców z różnych krajów - głównie z Ukrainy, Białorusi i Turcji. Podobnie jak w projekcie „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy" największym zainteresowaniem cieszyły sie poziomy nauczania: podstawowy i średnio zawansowany.
Zdecydowana większość naszych kursantów  pomyślnie ukończyła naukę, zdając egzamin końcowy oraz otrzymując certyfikat. 

Radio internetowe
UWAGA! Przeglądasz wersję archiwalną 2023